Giới thiệu

CĂN CỨ PHÁP LÝ:

-          Thông tư 04/2014-BKHCN – Hướng dẫn đánh giá trình độ công nghệ sản xuất do Bộ Khoa học và công nghệ ban hành ngày 08/04/2014.

-          Căn cứ quyết định số 630/QĐ-UBND ngày 05/04/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt kinh phí hoạt động khoa học và công nghệ tỉnh Yên Bái năm 2016;

-          Hợp đồng tư vấn đánh giá trình độ công nghệ sản xuất số 20/2016/HĐ-SKHCN giữa Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên bái và Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ (VISTEC), Bộ Khoa học và Công nghệ ký ngày 01/08/2016.

MỤC TIÊU DỰ ÁN:

-          Đánh giá được hiện trạng trình độ công nghệ các doanh nghiệp sản xuất của tỉnh Yên Bái.

-          Xem xét, phân tích nhằm chỉ ra điểm mạnh, điểm yếu về trình độ công nghệ sản xuất của doanh nghiệp, ngành sản xuất.

-          Xây dựng phần mềm cơ sở dữ liệu quản lý cập nhật đánh giá về trình độ công nghệ các doanh nghiệp.

-          Đề xuất giải pháp, chính sách khai thác năng lực công nghệ hiện có, đầu tư đổi mới công nghệ để khai thác tiểm năng, thế mạnh của tỉnh nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nâng cao trình độ công nghệ sản xuất của doanh nghiệp, ngành.

NHÓM NGÀNH ĐÁNH GIÁ TRÌNH ĐỘ CÔNG NGHỆ

-          Ngành/lĩnh vực Sản xuất chế biến Chè (2015)

Ngành/lĩnh vực sản xuất chế biến gỗ (2015)

Ngành sản xuất sản phẩm Cơ khí ( 2016)

-          Ngành/lĩnh vực Dược phẩm (2016)

-          Ngành/lĩnh vực Khai thác chế biến đá và Vật liệu xây dựng (2016)

-          Ngành/lĩnh vực chế biến Nông Lâm sản (2016)

TỔ CHỨC TƯ VẤN THỰC HIỆN:

Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ (Viện Đánh giá) là tổ chức khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng đánh giá khoa học và định giá công nghệ; nghiên cứu khoa học, đào tạo, cung cấp dịch vụ đào tạo, tư vấn về đánh giá khoa học, định giá công nghệ phục vụ quản lý nhà nước về KH&CN.

NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

Về nguyên tắc đánh giá trình độ công nghệ sản xuất theo Hướng dẫn tại Thông tư 04/2014-BKHCN được thực hiện trên cơ sở xem xét mức đạt được của các tiêu chí thuộc bốn nhóm thành phần cơ bản T, H, I, O của công nghệ. Cụ thể:
-       Nhóm thiết bị công nghệ thể hiện trong máy móc, công cụ, phương tiện(Technoware) viết tắt là T;
-       Nhóm nhân lực thể hiện trong năng lực tiếp thu kỹ thuật công nghệ sản xuất (Humanware) viết tắt là H;
-       Nhóm thông tin thể hiện trong các tài liệu, dữ liệu thông tin (Inforware) viết tắt là I;
-       Nhóm tổ chức, quản lý thể hiện trong công tác tổ chức, quản lý (Orgaware) viết tắt là O;
Về mặt định lượng, sử dụng thang điểm chung (100 điểm) để đưa về cùng một mặt bằng đánh giá. Căn cứ vào tổng số điểm đạt được của các tiêu chí để phân loại trình độ công nghệ. Điểm của các tiêu chí sẽ được xác định theo số liệu điều tra, thu thập tại doanh nghiệp.
Hệ số đóng góp công nghệ được tính toán dựa trên số điểm đạt được của các nhóm T, H, I, O và thể hiện bằng biểu đồ hình thoi là các căn cứ để đưa ra nhận xét và kết luận trong Báo cáo kết quả đánh giá trình độ công nghệ sản xuất.
Thông tư 04/2014/TT-BKHCN đã phân loại trình độ công nghệ dựa trên tổng số điểm các thành phần công nghệ T-H-I-O (là tổng điểm các nhóm tiêu chí T-H-I-O) và hệ số đóng góp công nghệ TCC. Cụ thể:
-            Trình độ công nghệ lạc hậu: hệ số đóng góp công nghệ TCC nhỏ hơn 0,3 hoặc tổng số điểm các thành phần công nghệ T-H-I-O nhỏ hơn 35/100 điểm (hoặc điểm tỷ lệ T-H-I-O dưới 0.35);
-            Trình độ công nghệ trung bình: hệ số đóng góp công nghệ TCC từ 0,3 trở lên và tổng số điểm các thành phần công nghệ T-H-I-O từ 35/100 điểm đến dưới 60 điểm (hoặc điểm tỷ lệ T-H-I-O từ 0.35 đến 0.6);
-            Trình độ công nghệ trung bình tiên tiến: hệ số đóng góp công nghệ TCC từ 0,5 trở lên và tổng số điểm các thành phần công nghệ T-H-I-O từ 60/100 điểm đến dưới 75/100 điểm (hoặc điểm tỷ lệ T-H-I-O từ 0.6 đến 0.75);
-            Trình độ công nghệ tiên tiến: hệ số đóng góp công nghệ TCC từ 0,65 trở lên và tổng số điểm các thành phần công nghệ T-H-I-O bằng hoặc trên 75/100 điểm (hoặc điểm tỷ lệ T-H-I-O trên 0.75).

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây